Twój Dyżur Bethink spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu (ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000873015, NIP 7812015604

Bethink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą  w Poznaniu (ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i WIlda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS 0000668811, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 32 400,00 PLN, NIP: 781-194-37-56, REGON: 366802351